Praktijksolaris
Image default
Health / Alternative

Welke klachten kan de geschilleninstantie in de zorg wel of niet in behandeling nemen?

De geschillencommissie in de zorg zal afhankelijk van verschillende factoren een geschil met een zorgverlener voor een cliënt wel of niet in behandeling kunnen nemen. Er zijn verschillende factoren die hierbij een rol kunnen spelen en de belangrijkste aandachtspunten zullen we in dit artikel bespreken. 

Wanneer kan een klacht niet in behandeling worden genomen?

Wanneer u een klacht heeft t.a.v. de betaling van een factuur van de zorgverlener zonder dat hier klachten over de behandeling zelf van toepassing zijn kan deze niet in behandeling worden genomen. Ook bij klachten waarbij de financiële vergoeding boven de 25.000 Euro ligt kunnen ook niet in behandeling worden genomen. Wanneer een klacht al bij een rechter in behandeling is of gepasseerd is kan er ook geen klacht worden behandeld bij een geschillencommissie. Wanneer de klacht niet in eerste instantie bij de zorgverlener is ingediend. Wanneer u buiten de termijn van 12 maanden na de klacht bij de zorgverlener te hebben gemeld zich tot de geschillencommissie richt.

Wanneer kan een klacht wel in behandeling worden genomen

In alle overige situaties zal de geschillencommissie een klacht in behandeling nemen en zal de klachten behandelen over:

  • De uitvoering van de behandeling;
  • De wijze waarop de zorgaanbieder met u als cliënt is omgegaan;
  • De schade die is ontstaan tijdens of na de behandeling. Het kan hier gaan om vermissing van materiele bezittingen;
  • Schade die is ontstaan tijdens of na de behandeling. Denk hierbij aan letselschade. De geschillencommissie kan hierbij smartengeld toekennen tot een maximum van 25.000 Euro.

Wanneer u een klacht heeft over een zorgaanbieder is het belangrijk bij de juiste geschillencommissie de klacht aan te melden. Omdat zorgaanbieders verplicht zijn zich aan te melden bij een onafhankelijke commissie kunt u het beste contact opnemen met de zorgaanbieder bij welke geschillencommissie deze is aangesloten. 

 

 

 

https://zorggeschil.nl