Praktijksolaris
Image default
Health / Alternative

Autisme en zelf medicatie. Nederland loopt voorop.

In Nederland heeft maar liefst 1% van de bevolking een vorm van autisme. Er zijn namelijk verschillende gradaties of vormen van deze psychische aandoening vast te stellen, zoals Spectrum, Klassiek of Asperger. Echter zijn er ook heel veel mensen die niet weten dat ze het hebben. Dat komt omdat het soms lastig is om de juiste diagnose te stellen. Je ziet er immers helemaal niets van aan de buitenkant en een autist kan door zijn of haar stillere karakter best wel onopvallend blijven. Veel informatie in dit artikel is afkomstig van www.autisme-nva.nlNederlandse Vereniging voor Autisme.

Andere informatieverwerking

Autisme is een aandoening in de hersenen. Mensen die het hebben verwerken informatie op een heel andere wijze dan mensen zonder zouden doen. Zo kijken autisten anders naar alles om zich heen, maar ook horen, ruiken, voelen en proeven wordt op een heel andere manier ervaren. Daarnaast ontwikkelen sociale vaardigheden zich op een heel andere wijze, waarbij autisten het vooral heel lastig vinden om met anderen om te gaan. Meestal onthoudt een autist zich van sociale contacten en beleeft graag de enkele interesses die men heeft op een geheel eigen manier.

Vroege diagnose

Het helpt wanneer er al vroeg een diagnose gesteld kan worden voor autisme. Hoe eerder het namelijk wordt erkend, des te beter kan men er mee leren omgaan. De stoornis is er dan wel, maar je hoeft er veel minder hinder van te ondervinden. Bij een baby kun je de eerste tekenen al zien. Vooral rondom het eerste levensjaar zal je merken dat je kindje niet zal lachen naar vreemden of heeft het helemaal geen interesse in mensen om zich heen. Je kindje zal niet echt brabbelen, geen gebaren maken of nauwelijks reageren als het wordt aangesproken. Taal blijft veelal achter als het kindje wat ouder wordt en het zal sociaal onhandig zijn. Zo heeft hij of zij moeite met het maken van vriendjes en kan het slecht tegen verandering. Vaak wordt er gedacht dat je kind dan verlegen is, maar dat hoeft dus niet zo te zijn.

Psychotherapie met dokteronline

Er zijn geen medicijnen voor deze ziekte. Wel worden er soms medicijnen voorgeschreven voor de behandeling van bijkomende aandoeningen. Het gaat namelijk nog wel eens samen met angstaanvallen en depressies. De medicatie hiervoor kan men gewoon bij de apotheek ophalen. Tip: Meer advies over het gebruik ervan kun je via de website van de StOEH (op de dokteronline afdeling: Dokter online bij StOEH) inwinnen. Autisten hebben vaak ook baat bij psychotherapie. Zo leren zij bijvoorbeeld hoe ze zich moeten gedragen in bepaalde situaties, maar wordt er ook geleerd hoe men beter kan communiceren. Ouders krijgen overigens ook hulp met opvoedingsvragen en daarnaast kun je hulp krijgen voor het zoeken naar passend onderwijs. In Nederland worden er verschillende programma’s van ondersteunende organisaties toegepast (waaronder de NVA), zodat ouders en kinderen zorgeloos door het leven kunnen gaan. Er is zelfs mogelijkheid voor lotgenotencontact voor volwassen autisten of ouders van autistische kinderen.

http://www.autisme-nva.nl/