Praktijksolaris

Laat onderzoek plegen en laat dyslexie behandelen als uw kind last heeft van leerproblemen

Als u of uw kind problemen ervaart tijdens het lezen of schrijven, dan kan dat erg lastig zijn: laat onderzoek plegen en laat eventuele dyslexie professioneel behandelen. Dit kan problemen op school en in de toekomst voorkomen. Ook op latere leeftijd kan het zeker nog nut hebben om eventuele dyslexie aan te pakken en te behandelen. Tijdens uw werk kunt u misschien tegen problemen aanlopen, de maatschappij is immers erg op taal gericht. Iets simpels als een mailtje sturen kan voor iemand met dyslexie als erg lastig worden ervaren. Door te trainen en oefeningen uit te voeren, kunt u of kan uw kind zichzelf de nodige vaardigheden aanleren. Deze vaardigheden komen gedurende de rest van uw leven van pas.

Wanneer laat u dyslexie behandelen

Als u last heeft van verschillende symptomen die duiden op (een vorm van) dyslexie, kan het nuttig zijn om te laten onderzoeken of u hier daadwerkelijk last van heeft. U of uw kind kan namelijk ook moeite hebben met schrijven of lezen zonder dat er sprake is van dyslexie. Symptomen die duiden op dyslexie zijn bijvoorbeeld: moeite hebben met het verschil tussen sommige klanken, het lastig vinden om de aandacht erbij te houden, moeite hebben met het onthouden van taalregels en uitdrukkingen, traag lezen en een onduidelijk handschrift. Als na onderzoek is gebleken dat er daadwerkelijk sprake is van dyslexie, kan er over worden gegaan op de behandeling hiervan.

Dyslexie laten behandelen door een dyslexie instituut

U kunt voor het onderzoek en de behandeling van dyslexie voor verschillende instituten kiezen. Voor de regio Noord-Brabant kunt u terecht bij Trivers – Dyslexie Instituut Roosendaal. Dit instituut is zeer ervaren en professioneel. De deskundige medewerkers van dit instituut kunnen u of uw kind de juiste handgrepen aanrijken om meer grip te krijgen op de dyslexie. Zij gaan graag voor u aan de slag met het behandelen van dyslexie.

https://dyslexieinstituutroosendaal.nl/