Skip to content

Gezondheid magazine

Kan uw kind zich moeilijk concentreren? Laat dan een ADHD test doen bij uw kind

Ouders hebben soms al snel een vermoeden dat hun zoon of dochter ADHD heeft. Dit is te merken aan meerdere typische kenmerken van deze concentratiestoornis. Heeft uw kind het moeilijk met sociale vaardigheden waardoor het niet goed kan omgaan met andere kinderen? Is uw zoon of dochter hyperactief? Heeft uw kind een leerachterstand op school? Dan is het aan te raden om een ADHD test te laten doen met uw kind. Hiervoor gaat u best naar een professionel organisatie zoals het ADHD Instituut Roosendaal. Bij een positieve diagnose geven zij uw kind de beste begeleiding. Uw kind leert er praktische vaardigheden zoals plannen en organiseren. Dankzij de begeleiding leert uw kind bovendien om de beperking en mogelijkheden van deze stoornis te aanvaarden.

Voer een ADHD test voor uw kind uit bij een specialist

Weet u wat ADHD juist inhoudt? Iedereen heeft er wel van gehoord, maar er bestaan veel misverstanden rond ADHD. Een zo’n misverstand is dat kinderen ADHD krijgen wanneer ouders hun kind onvoldoende aandacht geven. Wat is ADHD dan wel? Het is een biologische stoornis die gedeeltelijk erfelijk is. Kinderen met deze aandoening krijgen te veel prikkels tegelijkertijd binnen in hun hersenen. Daarom vinden ze het moeilijk om zich te concentreren en zijn ze hyperactief. ADHD is helemaal niet zeldzaam: 3 tot 5 procent van de kinderen in Nederland heeft deze aandoening. Heeft u het vermoeden dat uw zoon of dochter een concentratiestoornis heeft? Dan is het een goed idee om een ADHD test te laten uitvoeren met uw kind. Dit doet u best bij een specialist, zoals het ADHD Instituut Roosendaal. Bij hen krijgt u de beste begeleiding voor uw gezin om samen te leren omgaan met ADHD.

Ontvang de beste begeleiding na een positieve ADHD test bij uw kind

U denkt dat uw kind misschien een concentratiestoornis zoals ADHD heeft. Daarom laat u een ADHD test uitvoeren bij uw kind. Hieruit blijkt dat uw zoon of dochter Attention Deficit Hyperactivity Disorder heeft. Deze stoornis kan vele gevolgen hebben voor uw kind en uw familie. Sommige kinderen hebben het moeilijk op school of hebben een achterstand met hun sociale vaardigheden. Daarom is het belangrijk om deskundige begeleiding te krijgen van een specialist als het ADHD Instituut Roosendaal. Bij een positieve diagnose van de ADHD test, geven zij uw kind individuele begeleiding waarin ze hem of haar praktische vaardigheden leren, maar ook vertellen over de mogelijkheden en beperkingen van een leven met een aandachtstoornis. Er wordt ook begeleiding gegeven in de klas, waarin de leerkracht wordt verteld hoe het best kan worden omgegaan met ADHD.


Comments are Closed on this Post

Pagina’s